Op alle bestellingen bij Neomaatje zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.Bij bestellen geeft de koper te kennen hiermee akkoord te gaan.

Aansprakelijkheid:
Neomaatje kan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden ten gevolge van tekstfouten. Neomaatje is niet verantwoordelijk voor het verlies of schade ontstaan tijdens transport. Neomaatje verplicht zich tot het deugdelijk verpaaken van de producten opdat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt. Leverdata zijn streefdata en kunnen  derhalve immer leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Kleuren kunnen soms iets afwijken, afhankelijk van de kleurinstellingen van uw computerscherm.

Overeenkomst:
Na het online bestellen zal de klant een ontvangstbevestiging ontvangen.


Leveringstermijn:
Het is een streven om de bestelling binnen 2 werkdagen af te leveren[ mits op voorraad]. Is er een andere reden voor vertraging, dan ontvangt u binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestellingen bericht en heeft u recht op terugstorting van de door u gemaakte kosten.

Betaling:
Betaling dient te geschieden middels vooruitbetaling via de bank.
Banknummer 110190955 tnv neomaatje.
De koper kan kiezen voor betaling onder rembours, hiervoor gelden de TNT posttarieven.

Ruilen, retourneren:
Mocht u niet tevreden zijn met het geleverde artikel, neem dan binnen 7 dagen contact op; per email en uiterlijk binnen 30 dagen zal er op uw klacht gereageerd worden. De kosten zijn geheel voor rekening van de klant.
Verder blijft de klant tot ontvangst van de artikelen door neomaatje verantwoordrlijk.
Neomaatje zal het aaankoopbedrag binnen 30 dagenaan de klant overleggen.

*Bij gebleken gebreken aan het product graag binnen 7 dagen retourneren. Het produkt wordt ongeschonden,ongewassen en zo mogelijk in de originele verpakking geretourneerd.

Toepasselijk recht:
Op de overeenkomst de deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Gegevens neomaatje:
neomaatje
Bloemheuvellaan 18
7322 jd Apeldoorn
banknummer; 110190955

Door te bestellen machtigt u Neomaatje om indien nodig uw gegevens te controleren bij gemeentelijke instanties.
Neomaatje gebruikt uw gevens om de overeenkomst uit te voeren.
Neomaatje verplicht  discreet en zorgvuldig om te gaan met klantgegevens. Deze worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld.

Download algemene voorwaarden

Plaats hier uw algemene voorwaarden.